Wesprzyj nas!

Liczy się każda wpłata!

Zachęcamy do wsparcia finansowego naszej kampanii. Każda przekazana złotówka zostanie przekazana na działalność wyborczą naszego komitetu.

Dane do wpłat

Adresat przelewu: Komitet Wyborczy Ruch Autonomii Śląska ul Ks. Norberta Bończyka 9/4, 40-209 Katowice
Numer rachunku bankowego PKO BP : 86 1020 2528 0000 0102 0640 3663
Tytuł przelewu powinien wyglądać według wzoru: {imię i nazwisko wpłacającego}, darowizna na Komitet Wyborczy Ruch Autonomii Śląska

Przelewy inne niż z rachunku bankowego osób fizycznych, bądź zagraniczne, będą zwracane!